เปรียบเทียบระหว่างน้ำผลไม้คั้นสด กับน้ำผลไม้ปั่น บริโภคแบบไหนได้ประโยชน์มากกว่า

การรับประทานผัก ผลไม้แบบสด หรือจะดื่มเป็นน้ำผลไม้ที่ไม่มีส่วนผสมของสารปรุงแต่งใดๆ เมื่อดื่มเข้าไปไม่ว่าจะดื่มรูปแบบไหนล้วนแต่ส่งผลประโยชน์โดยตรงสู่ร่างกายของเราแน่นอนทุกรูปแบบ แต่การรับประทานแบบเป็นผลสดๆ ผู้บริโภคจะได้รับสารอาหารอย่างครบถ้วนมากที่สุด แต่จะต้องผ่านกระบวนการย่อยให้กระเพาะอาหารทำงานหนักมากกว่าการบริโภคแบบเป็นน้ำ และการบริโภคในรูปแบบดื่มเป็นน้ำผลไม้นิยมดื่มกันมากที่สุดอยู่ 2 รูปแบบ คือ น้ำผลไม้แบบคั้นสด และน้ำผลไม้ปั่น ซึ่งทั้ง 2 รูปแบบต่างมีวัตถุดิบหลักเป็นผัก ผลไม้ที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย แต่ยังคงเป็นคำถามกันว่าแล้วดื่มแบบไหนถึงจะได้สารอาหารที่เป็นประโยชน์มากกว่ากัน หรือมีข้อแตกต่างกันอย่างไรบ้าง เรามีสรุปแบบสั้นๆมาให้ผู้บริโภคได้ศึกษาเป็นข้อมูลอ้างอิงมาให้อ่านกัน สรุปได้ดังนี้